Calm Sea

Psykolog Tone Giske

Sentralt i Bergen sentrum og timer ettermiddag/kveld.

 

Hva innebærer det å gå til psykolog?

Det kan være mange årsaker til at man tar steget og ønsker å komme i terapi hos en psykolog. Det kan både handle om en pågående livskrise der man trenger hjelp til å håndtere og reflektere ved hjelp av en nøytral fagperson, eller at man har en psykisk lidelse, eksempelvis en sosial angst som i større eller mindre grad påvirker den daglige fungeringen. Uansett årsak så kan man se på terapi som en arena for endring i eget liv. Denne endringen kan eksempelvis skje gjennom økt forståelse av betydningen av egne tanke- og handlingsmønstre, og hvordan dette igjen påvirker vårt samspill med mennesker og verden rundt oss.

 

Tjenester

Dandelion Parachute Seed

Parterapi

Noen ganger vil man som par oppleve problemer i relasjonen som det er vanskelig å løse seg imellom Her kan dere komme sammen til time der vi har fokus på de utfordringene dere som par gjennomgår.

Two Dried Leaves

Individual terapi

Her jobber vi sammen med fokus på de pågående utfordringene som presenteres. Varighet og type behandling vil variere ut fra den enkelte pasients behov.

Bloom

Tur terapi

Det er flere fordeler med å ta en rusletur sammen fremfor å sitte på kontoret. Frisk luft, mosjon, og mindre spenninger i kroppen er selvsagt noen av fordelene. Vel så viktig er hva det å gå side om side gjør med samtalen. Det er ikke alle som hverken ønsker eller er komfortabel med å sitte inne på et kontor og fortelle om noe som oppleves belastende. Noen ganger er det rett og slett enklere å være i bevegelse, og å føle seg fri fra blikkontakt og de mer formelle rammene.

 

Kontakt

Agora psykologkontor
Valkendorfsgaten 2A
5012 Bergen

For timebestilling: psykologtonegiske@gmail.com

 

Jeg har flere års erfaring fra allmenn poliklinikk i spesialisthelsetjenesten, og er kjent med og har behandlet ulike typer utfordringer man kan møte på. Eksempelvis angst, depresjon, samlivsbrudd, utbrenthet, spiseforstyrrelse, håndtering av somatisk sykdom, og livskriser generelt.